Ο Δήμαρχος Γαλατσίου δηλώνει εμφαντικά ότι θα νομιμοποιήσει την παρανομία.

Copyright 2018 Galatsi-city.gr