Ο Δήμαρχος Γαλατσίου δηλώνει εμφαντικά ότι θα νομιμοποιήσει την παρανομία.

ΠΡΟΣΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔOΜΗΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ .υπόψη προϊσταμένου και αναπληρωτή κ. Γ. Καρούντζο και υπαλλήλους κ.κ. Β. Βενάκη καιΑ. Μπούρα- Λ. Ηρακλείου 139 Τ.Κ. 142…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr