Μεταφορά της λαϊκής αγοράς της οδού Κυπριάδου λόγω διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του με Α.Π. 380047/10-06-2020 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής,  στις 20-06-2020 και στις 27-06-2020 η λαϊκή αγορά της οδού Κυπριάδου ημέρα Σαββάτου (Κεντρικός Τομέας Αθηνώ…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr