Όλα τα νέα μέτρα για την ανάσχεση του κορωνοϊού

Αναλυτικά τα νέα μέτρα για την ανάσχεση του κορωνοϊού: Όριο 50 ατόμων για τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκτός από αυτές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα εστιατόρ…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr