Δήμος Γαλατσίου: Ανάμεσα στους 162 Δήμους που θα “μοιραστούν” τα κονδύλια του Πράσινου Ταμείου

Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου, δημιουργία smart parks, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών αλλά και ανακαί…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr