Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με αντικείμενο θέματα πληροφορικής ,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχ…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr