Γαλάτσι: Οικονομική ενίσχυση στον Δήμο, λόγω της μείωσης των εσόδων εξ’ αιτίας της πανδημίας.

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση τουκορονοϊού COVID-19. Στόχος η ενίσχυση της ρευστ…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr