Αλλαγές στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου

Στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την 11/9/19, μετά από παραίτηση από τη θέση του Ταμία του κ. Μάλλιου, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων εξαιτίας ανάληψης καθηκόντων Προέδρου στο Σύλλογο του χωριού του για τ…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr