Λειτουργία υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 μετά την ανακοίνωση του lockdown στην Αττική

Ο Δήμος Γαλατσίου, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού για αυστηρό lockdown στην Αττική έως τις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και της ΚΥΑ του Φ.Ε.Κ. Β’ 534/«10.2.2021», με σκοπό την ανάσχεση του κορω…

Copyright 2018 Galatsi-city.gr